فروش محموله‌های بدون مشتری نفت ایران/ نفت روی آب نداریم