جابری انصاری: آتش‌بس در سوریه محور اصلی مذاکرات بود