ترامپ می گوید که در صورت پیروزی در انتخابات هند و هندو ها بهترین دوستان امریکا خواهند شد