سیاست‌های ابلاغی انتخابات ضریب امنیت در انتخابات را افزایش می‌دهد