نمایش مواضع ضد و نقیض واشنگتن؛ دفاع از عربستان و محکومیت آن