رژیم شیعه اسلامی با ائتلاف با روسیه یک استراتژی بلندمدت را دنبال می‌کند