اولویت‌های پلیس‌راهور در نیمه دوم سال/ برخورد با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی