تلفات طوفان در کارولینای شمالی آمریکا به 26 تن رسید