داعش چاه های نفت را به آتش می کشد/حضور 50هزار پیشمرگه در عملیات موصل