نظرسنجی‌ها از بخت بالاتر کلینتون در کسب آرای هیات‌های انتخاباتی خبر می دهد