وزارت خارجه عمان آزادی 2 شهروند آمریکایی زندانی شده در یمن را تأیید کرد