3 هزار خانه برای اسکان زائران در عراق شناسایی شده/ اعزام 1000 روحانی به موکب‌های عراق