واشنگتن‌پست: کلینتون و ترامپ آماده یک جنگ هسته‌ای محتمل نیستند