رایزنی سفیر کشورمان با مقام‌های هندی برای جلوگیری از اخراج دانشجویان ایرانی