ایران عملیات تروریستی در صحرای سینای مصر را محکوم کرد