ایران حملات تروریستی دو روز گذشته در منطقه سینا را محکوم کرد