ایران حملات تروریستی در منطقه سینای مصر را محکوم کرد