بر اثر تیراندازی در لس آنجلس آمریکا سه نفر کشته شدند