جزئیات جدید از نامه‌‌نگاری‌های دولت و مجلس درباره تحصیل توصیه‌ای «فریدون»/3 ابهام در نامه وزیر علوم به نمایندگان