جان کری: مذاکرات صریحی در نشست لوزان صورت گرفت/ تنش داشتیم