واشنگتن حمله به سوریه را برگ برنده‌ای برای کلینتون می‌داند