آرژانتین خواستار لغو تمرینات نظامی انگلیس در جزایر مورد اختلاف فالکلند شد