دمشق از اجماع در مورد توافق آتش‌ بس در سوریه خبر داد