اقدام 10هزار نفری سعودی‌ها در دشمنی با امام حسین (ع) در گینس ثبت شد