انتصاب وحید فرجی به عنوان سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم