به نظامیان ترکیه اجازه مشارکت در آزادسازی موصل را نمی‌دهیم