فدراسیون جهانی وزنه‌برداری عذرخواهی رسمی سلیمی و انوشیروانی را خواستار شد