سخنگوی وزارت خارجه : ایران به دنبال تقویت روابط خود با کویت است