افطاری خوردن دسته‌جمعی سعودی ها در روز عاشورا /تصاویر