برگزاری نشست: وزیران امور خارجه آمریکا، انگلیس، سعودی و امارات درباره یمن، فردا در لوزان