برگزاری نشست بین المللی سوریه در لوزان + گزارش تصویری