نشست هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق برنامه ششم با فرمانده نیروی انتظامی