نارندا مودی: هند و چین نباید در مورد تروریسم اختلاف داشته باشند