نشست بین المللی سوریه پس از 4.5 ساعت گفتگو پایان یافت