11 کشته در حمله مسلحانه به کمپ آوارگان در آفریقای مرکزی