ادعای وبگاه آمریکایی: ارتقای سطح آماده ‌باش پنتاگون در برابر حملات اتمی