دیپلمات‌های غربی از نتیجه‌بخش بودن مذاکرات لوزان ناامید بودند