کوچکترین ملک خصوصی در جهان/"انگری بردز" در دنیای واقعی/اشک‌های فیل