برانکو: ضدیتی با رضاییان ندارم/ چرا فکر می‌کنید می‌خواهم او را قربانی کنم؟