تاج: به خاطر اتفاقات بازی با کره باید به فیفا پاسخ بدهیم/ یک تهدید جدی به فرصت تبدیل شد