رژه رزمندگان حزب الله در جنوب لبنان برای تجدید پیمان با امام حسین(ع)