کوبا: لغو تحریم‌های آمریکا تاکنون بیشتر به نفع واشینگتن بوده است