آمریکا برای شفاف‌سازی تحریم‌های کم‌کاری نکرده/ بدعهدی از ایران است!