هیجکس نمی‌تواند در سازش نکردن امام حسین با یزید طبق روایات تردید کند/مگر مذاکره با آمریکا چقدر ارزش دارد؟