سرمایه گذاری ۳۵۰ میلیون دلاری شل در پتروشیمی همدان