حمله مسلحانه به کمپ اورگان در آفریقای مرکزی / 11 نفر کشته شدند