تلاش شرکت کنندگان در اجلاس لوزان برای حل بحران حلب