کری: شرکت‌کنندگان نشست لوزان به صورت خستگی‌ناپذیر برای بررسی اوضاع حلب تلاش می‌کنند