روسیه یک کشتی جمع‌آوری اطلاعات در نزدیکی سوریه مستقر کرد