کری: تلاش نشست لوزان بر محور رسیدگی به اوضاع حلب متمرکز است